АВТОМАТИЧНА ТРЕЗОРНА СИСТЕМА
Използването на скъпоструващите граждански трезори, изградени от масивен бетон и тежки трезорни врати, отстъпва място на автоматизираните решения. Банките се стремят да предложат модерни и технологични решения на клиентите си.

GUNNEBO предлага авангардните роботизирани SafeStore Auto (ASS) мобилни трезори, функциониращи 24 часа 7 дни без наличие на хора, осигуряващи висока степен на защита и сигурност на съхраняваните ценности и документи, както и надеждна идентификация на клиентите.


КЛАСИЧЕСКИТЕ ТРЕЗОРИ:
 • Ограничен достъп: Обслужват се от банкови служители, които участват заедно с клиентите в процеса на ползване на касетите. Това затруднява ползването на касетите извън работното време на банката. Когато на клиентите бъде предоставен непрекъснат достъп до трезора, около 59 % от транзакциите са извън нормалното работно време - преди 8,30, между 13,30 и 14,30 и след 16,30 часа, събота и неделя, празнични дни и банкови ваканции.
 • Липса на надеждна идентификация на клиентите: Авангардните технологии - биометрия, ПИН код и картови четци, както и видео и RFID идентификация, подобряват нивото на сигурност и осигуряват самостоятелен достъп до трезора. Класическите трезори обикновено предлагат само 1 или 2 от тези технологии, което понижава общото ниво на защита.
 • Лошо персонализиране: Традиционните трезори изискват голяма площ поради необходимото пространство за обслужване и асистиране на клиентите, а големите офис площи генерират и големи разходи. Те не са гъвкави и компактни, преместването им е невъзможно.

SAFESTORE AUTO ТРЕЗОРИ:
 • 100 % достъп 24 часа в денонощие
 • 100 % заводска готовност - не изискват продължителни и скъпи стротелни дейности.
 • Икономия на пространство -  компактни, модулни и напълно персонализирани съобразно интериора на банката, заемат по-малка площ (плътно разположени касети), монтират се във второстепенни зони в хотела, банката, офиса
 • Намалени разходи за персонал - не е необходим в процеса на ползване на трезора от клиентите, а освободените служители се пренасочват за директно обслужване
 • По-голяма възвращаемост на ивестициите - възможност за повишаване на таксите за ползване на касети и привличане на повече клиенти
 • По-малка администрация в бек офиса благодарение на улеснен потребителски процес за вход, автоматизирано обработване на плащанията и контрол на системата
 • По-голямо разграничаване от конкурентите - ASS концепцията на GUNNEBO е уникална на пазара

Предимства на ASS:
 
Автоматизирана технология за достъп 7/24
Клиентът има достъп до охранявамата зона по всяко време с карта и се идентифицира на терминала чрез парола или биометричен четец. Автоматизираната система извлича от трезора личната касета и я доставя до терминала. Клиентът разполага с ключ за отварянето й. След ползване системата затваря касетата и я връща на мястото за съхранение. В процеса на работа с касетата не е необходимо присъствие на банкови служители. За допълнителна сигурност може да бъде добавен SafeControl софтуер за мониторинг в реално време.

Самообслужване
Лесен за ползване терминал за управление – също като автоматична банкова машина (ATM). Touch-screen дисплеят осигурява лесен достъп до менютата, включително за хора с ограничена подвижност. Материалите и цветовата гама на терминала могат да бъдат адаптирани към всякакъв интериор на банката. Интегрираната везна не позволява претоварване на касетите.

Компактен, модулен и адаптивен дизайн:
Трезорите SafeStore Auto могат да бъдат интегрирани в произволна зона за самообслужване благодарение на опциите:
 • SafeStore Auto Maxi – за гъвкаво решение за големи инсталации; висока степен на персонализиране; 5 височини на касетите; от 250 до 5000 отделения за касети; до 3 работни терминала на различни етажи; сертификация Grade VIII и X; подходяща за зони на самообслужване на различни етажи и нива (включително подземия и сутерен)
 • SafeStore Auto Midi – компактна версия на SafeStore Auto Maxi; 6 размера с 5 височини на касетите; от 100 до 300 отделения за касети; маса от 5200 до 9500 kg; размери H=1920, W=1700, D=2590-4090 mm; достъп за сервизиране отзад, с площ от 6 до 11 m2; сертификация Grade VII EX 
 • SafeStore Auto Mini – напълно мобилна, подходяща за малки и тесни пространства; 2 размера с 3 височини на касетите; от 51 до 100 отделения за касети; маса от 3100 до 4200 kg; размери H=1920, W=793, D=2200mm или H=2650, W=793, D=2200 mm 


zarges.bg miningbg.com www.parkingbg.com badjove.bg