SENSE hotel Sofia

Популярният СЕНС хотел до Народното Събрание е оборудван със хотелски сейфове Chubbsafes предоставени от фирма МАЙНИНГ ООД.

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ