АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА С ДЕПОЗИТНИ КАСЕТИ НА GUNNEBO

26 януари 2021 г.
Световният лидер Gunnebo предложи на пазара авангардна автоматизирана депозитна система. Тя работи на самообслужване и е достъпна  за потребителите денонощно - 24/7. Системата е разработена на база роботизирана технология, която извежда използването на депозитните касети на ново ниво. Денонощният достъп до депозитните касети, позволява депозиране или взимане на ценности по всяко време и всеки ден от седмицата без компромис и с най-високо ниво на сигурност. SafeStore Auto е модерно решение, което улеснява управлението на услугата с минимален обслужващ персонал. Смело може да се каже, че SafeStore Auto е революция в депозитните касети. 

ПРЕДИМСТВА:
  • Достъп 24/7 
  • Клиентите имат достъп по всяко време и не се нуждаят от помощ от персонала при взимане или депозиране на ценностите си.
  • Максимална сигурност на контрола на достъп
  • Многостепенно удостоверяване на самоличността чрез крипто карта с памет, ПИН код и биометрично сканиране на пръстови отпечатъци
  • Персонализиране
  • Предлагат се три модела с различни размери на депозитните касети и цветни конфигурации, които могат да се интегрират безпроблемно във всяка зона за самообслужване.
  • Видео демонстрация на системата може да видите тук:

Благодарение на трите предлагани модела SafeStore Auto може да бъде интегрирана във всяка зона за самообслужване.
 

SafeStore Auto Mini - Автоматизирана система за депозитни касети за бърз монтаж в малки и тесни или временни зони за самообслужване.

SafeStore Auto Midi - Автоматизирана система за депозитни касети за средни до големи зони на самообслужване, без необходимост от предварително изграждане на трезор.

SafeStore Auto Maxi - Автоматизирана система за депозитни касети за големи зони за самообслужване на няколко етажа, включително подземие. 
 
Интегрирани устройства
SafeT - Контрол на достъп до силно защитени зони - Устройство за контрол на достъпа, предназначено да защити вашето помещение на самообслужване с висока сигурност, включително депозитни шкафчета и услуги свързани с депозиране на пари. 
SafeControl - Интелигентно и ефективно управление на всички модели SafeStoreAuto 
SafeControl е единичен портал, свързан с цялата ви мрежа от депозитни шкафчета на Gunnebo и други производители.

Автоматичната система с депозитни касети на Gunnebo  е предназначена за съхранение (депозиране) на ценности (бижута, пари), документи, електронни носители.
Ефективно замества класическите трезори, които имат ограничено работно време и разходи за персонал
Създава допълнителни услуги и приходи за обектите, в които са монтирани – както за работещите в тях, така и за външни клиенти.
Осигурява 24-часов непрекъснато достъп до съдържанието на депозитните касети.
Като фабрично готови модули могат да се монтират навсякъде в готови помещения с необходимата товароносимост на пода.
 


Архив новини
ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ